Dibujos

axonometria en rojo

tinta-grafito

edificio

tinta-grafito

edificio horizontal

tinta-grafito

entrante

tinta-grafito

escalera de jaipur

tinta-grafito

luna sobre el hoyo

tinta-grafito

ocre 4

tinta-grafito

proyecto

tinta-grafito

proyecto rojo

tinta-grafito

semillas II

tinta-grafito

sin titulo 3

tinta-grafito

sin titulo 4

tinta-grafito

sin titulo 5

tinta-grafito

sin titulo 6

tinta-grafito

torre

tinta-grafito